Tillkännagivande (1999:208) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen

SFS nr
1999:208
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1999-04-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:350
Upphävd
1999-06-08

Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och
om verkställighet av domar på privaträttens område och
tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober
1982, den 26 maj 1989 och den 29 november 1996 (Brysselkonven-
tionen), samt protokollet den 3 juni 1971 om EG-domstolens
tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse enligt nämnda
tillträdeskonventioner, träder för Sveriges del i kraft den 1
januari 1999. Brysselkonventionen i dess lydelse enligt 1996
års konvention om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde
träder i kraft i förhållande till övriga konventionsstater när
dessa har tillträtt nämnda tillträdeskonvention. För samtliga
EU-stater, med undantag av Österrike, Finland och Sverige, har
1978, 1982 och 1989 års tillträdeskonventioner trätt i kraft.

Brysselkonventionen finns publicerad i Europeiska gemenskape-
rnas tidning (EGT, 98/C 27/01 s. 1). Brysselkonventionens
svenska, engelska och franska texter finns intagna som bilaga
till lagen (1998:358) om domstols internationella behörighet
och om verkställighet av utländska domar enligt
Brysselkonventionen.

Följande stater har anslutit sig till konventionen om
Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till
Brysselkonventionen.

Stat Dag för konvention- Reservationer och förklaringar
ens ikraftträdande
för staten

Danmark 1998-12-01 –
Finland 1999-04-01 –
Nederländerna 1998-12-01 –
Spanien 1999-04-01 –
Sverige 1999-01-01 Sverige har motsatt sig det
förfarande vid delgivning som be-
skrivs i artikel IV andra stycket i
konventionens protokoll.
Tyskland 1999-01-01 –
Österrike 1998-12-01 Österrike har motsatt sig det
förfarande vid delgivning som be-
skrivs i artikel IV andra stycket i
konventionens protokoll.