Förordning (1999:212) om beredskapslagring av olja m.m. under lagringsåret 1999/2000

SFS nr
1999:212
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1999-04-15

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen skall lagras under
lagringsåret 1999/2000.

Varuslag Procentandel
av basmängden

Motorbensin 25
Fotogen 25
Flygfotogen 10
Dieselbrännolja/eldningsolja 1 26
Övriga eldningsoljor 25
Gasol 25