Förordning (1999:221) om föreskrifter rörande ögonundersökning

SFS nr
1999:221
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1999-04-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1157

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställighet
av lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om
vissa brott i trafiken. Föreskrifter som rör Tullverket eller
Kustbevakningen får meddelas efter att respektive myndighet
har hörts. Förordning (2014:1157).