Lag (1999:247) om avgifter avseende bostadsbidrag för 1997

SFS nr
1999:247
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-05-06

I fråga om bostadsbidrag för år 1997 skall bestämmelsen om
avgift i 22 § tredje stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag
inte tillämpas. Har avgift erlagts skall den betalas tillbaka
utan ansökan.