Förordning (1999:728) om avgift till registrerat trossamfund

SFS nr
1999:728
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1999-08-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1007

1 § Denna förordning gäller avgifter till registrerade
trossamfund enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat
trossamfund.

2 Skatteverket får meddela föreskrifter om hur de uppgifter
som behövs för att bestämma, debitera, redovisa och ta in
avgifter till registrerade trossamfund skall lämnas till verket.
Förordning (2003:1007).