Förordning (2000:1036) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderpensionsavgifter under år 2001

SFS nr
2000:1036
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-11-23

Regeringen fastställer andelarna för fördelning av
ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter
under år 2001 enligt följande. Fördelningen av
ålderspensionsavgifter enligt 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om
socialavgifter skall göras på så sätt att 10,1 procent förs
till staten, 18,6 procent förs till Riksgäldskontoret för
tillfällig förvaltning och återstoden förs efter avstämning
till Första-Fjärde AP-fonderna. Fördelningen av statliga
ålderspensionsavgifter enligt 8 § lagen (1998:676) om statlig
ålderspensionsavgift skall göras på så sätt att 14,1 procent
förs till Riksgäldskontoret för tillfällig förvaltning och 85,9
procent förs till Första-Fjärde AP-fonderna.