Riksförsäkringsverkets föreskrifter (2000:1449) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2000:1449
Departement/myndighet
Riksförsäkringsverket
Utfärdad
2000-12-08

Riksförsäkringsverket fastställer att de underhållsbidrag som
avses i lagen (1966:680) om ändring av vissa underhållsbidrag
inte skall ändras från och med den 1 februari 2001.