Förordning (2000:1473) om en samverkansgrupp för Kiruna rymd- och miljöcampus

SFS nr
2000:1473
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-12-21
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1292
Upphävd
2008-01-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:427

1 § Det skall finnas en samverkansgrupp för Kiruna rymd- och
miljöcampus med representanter för Umeå universitet, Luleå
tekniska universitet och Institutet för rymdfysik.

Genom gruppen skall de två universiteten och institutet
samverka i syfte att bygga upp en samlad organisation för
högskoleutbildning och forskning inom rymd- och miljövetenskap
i Kiruna. Förordning (2007:427).

2 § Institutet för rymdfysik skall svara för samverkansgruppens
kansliuppgifter.

3 § Samverkansgruppen skall bestå av ordföranden och sex andra
ledamöter.

Ordföranden skall utses av regeringen. Umeå universitet, Luleå
tekniska universitet och Institutet för rymdfysik skall utse
två ledamöter var. Alla ledamöter skall utses för två år.

För varje ledamot utom ordföranden får det utses en personlig
ersättare. Ersättaren utses på samma sätt och för samma tid som
ledamoten.

Samverkansgruppen skall utse vice ordförande inom sig.