Förordning (2000:268) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den fasta vägförbindelsen över Öresund

SFS nr
2000:268
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2000-05-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:1013

1 § Lagen (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för
den fasta vägförbindelsen över Öresund skall träda i kraft den
1 juni 2000. Avtalet träder i kraft den 12 maj 2000.

2 § Skatteverket är behörig myndighet i Sverige enligt
lagen (2000:142) om avtal med Danmark om mervärdesskatt för den
fasta vägförbindelsen över Öresund. Förordning (2003:1013).