Lag (2000:542) om allmän fastighetstaxering av småhusenheter år 2003

SFS nr
2000:542
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-06-15

Allmän fastighetstaxering av småhusenheter som enligt 1 kap.
7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ske år 2002 skall
istället ske år 2003.