Förordning (2000:740) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2001

SFS nr
2000:740
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2000-09-21

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
2001 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktorer
2000 1,0604
2001 1,0512