Förordning (2000:86) om statsbidrag till åtgärder för att stödja användning av samiska, finska och meänkieli

SFS nr
2000:86
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2000-02-24
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:1299
Upphävd
2010-01-01

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till åtgärder enligt lagen (1999:1175) om rätt att använda
samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt lagen
(1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos
förvaltningsmyndigheter och domstolar.

2 § Statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av
samiska lämnas till Arjeplogs, Gällivare, Jokkmokks och Kiruna
kommuner samt Norrbottens läns landsting.

Statsbidrag till åtgärder för att stödja användningen av finska
och meänkieli lämnas till Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala
och Övertorneå kommuner samt Norrbottens läns landsting.

3 § Statsbidrag till kommunerna fastställs med utgångspunkt
från en uppskattning av antalet invånare i varje kommun som
talar samiska respektive finska eller meänkieli. Vid
fördelningen av bidrag skall hänsyn även tas till kommunens
särskilda behov av att vidta åtgärder för att stödja
användningen av samiska respektive finska och meänkieli.

Statsbidrag till landstinget fastställs med hänsyn till
landstingets behov av att vidta åtgärder för att stödja
användningen av samiska respektive finska och meänkieli.

Om berörda kommuner och landstinget kommer överens om det, får
även andra kompletterande kriterier för fördelningen tillämpas.

4 § Beslut om statsbidrag enligt denna förordning fattas av
Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Innan fördelning av statsbidrag beslutas skall länsstyrelsen
samråda med berörda kommuner och landstinget.

5 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.