Tillkännagivande (2001:717) av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

SFS nr
2001:717
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2001-09-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:789
Upphävd
2002-11-19

Vid tillämpningen av följande bestämmelse i lagen (1959:254) om
utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge
avses den överenskommelse som anges nedan.

4 § andra stycket

I följande överenskommelser finns bestämmelser om att en
ansökan om utlämning inte får avslås på grund av att
framställningen avser ett politiskt brott:

1. artikel 11 i Förenta nationernas konvention den 15 december
1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister
(terroristbombningskonventionen).