Förordning (2001:725) om valdag m.m. för omval till Sametinget

SFS nr
2001:725
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2001-09-13

1 § Omval vid 2001 års val till Sametinget skall äga rum
söndagen den 4 november 2001.

2 § Den slutliga röstlängd som upprättades för det ordinarie
valet år 2001 skall användas för omvalet.

3 § I övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i
sametingslagen (1992:1433).