Förordning (2001:816) om inställande av vissa inskrivningsdagar enligt sjölagen (1994:1009)

SFS nr
2001:816
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-11-01

Regeringen föreskriver i fråga om registermyndigheten enligt 1
kap. 2 § sjölagen (1994:1009) att inskrivningsdagarna den 30
november, 3 och 4 december 2001 skall ställas in.