Tillkännagivande (2001:880) av staters tillträde till Luganokonventionen

SFS nr
2001:880
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-11-22

Den i Lugano den 16 september 1988 antagna konventionen om
domstols behörighet och om verkställighet av domar på
privaträttens område (Luganokonventionen) har för Sveriges del
trätt i kraft den 1 januari 1993. Konventionens svenska,
engelska och franska texter har publicerats i Sveriges
internationella överenskommelser (SÖ 1992:45). Samma texter
finns intagna som bilaga till lagen (1992:794) om domstols
internationella behörighet och om verkställighet av utländska
domar enligt Luganokonventionen. Övriga texter finns
tillgängliga hos Utrikesdepartementet. Konventionen har
tillträtts av följande stater.

Stat Dag för Reservationer och
konventionens förklaringar
ikraftträdande
i förhållande
till staten

Belgien 1997-10-01 –

Danmark 1996-03-01 –

Finland 1993-07-01 –

Frankrike 1992-01-01 Frankrike har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel Ib i Protokoll nr 1

Grekland 1997-09-01 Grekland har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel Ib i Protokoll nr 1

Irland 1993-12-01 –

Island 1995-12-01 –

Italien 1992-12-01 –

Luxemburg 1992-02-01 –

Nederländerna 1992-01-01 –

Norge 1993-05-01 –

Polen 2000-02-01 Polen har avgett en
förklaring i enlighet med
artikel Ib i Protokoll nr 1

Portugal 1992-07-01 –

Schweiz 1992-01-01 Schweiz har motsatt sig det
förfarande vid delgivning som
beskrivs i artikel IV andra
stycket i Protokoll nr 1

Spanien 1994-11-01 –

Storbritannien
och Nordirland 1992-05-01 –

Sverige 1993-01-01 Sverige har motsatt sig det
förfarande vid delgivning som
beskrivs i artikel IV andra
stycket i Protokoll nr 1

Tyskland 1995-03-01 Tyskland har motsatt sig det
förfarande vid delgivning som
beskrivs i artikel IV andra
stycket i Protokoll nr 1

Österrike 1996-09-01 Österrike har motsatt sig det
förfarande vid delgivning som
beskrivs i artikel IV andra
stycket Protokoll nr 1