Förordning (2002:1066) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna

SFS nr
2002:1066
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2002-12-12

Regeringen föreskriver att lagen (2002:982) om ändring i lagen
(1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska
länderna skall träda i kraft den 31 december 2002.