Förordning (2002:143) om registrering av den som är auktoriserad som advokat i Schweiz

SFS nr
2002:143
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-04-04

Regeringen föreskriver att bestämmelserna i 8 kap.
rättegångsbalken om registrering av den som är auktoriserad som
advokat i en stat inom Europeiska unionen också skall omfatta
den som är auktoriserad som advokat i Schweiz.