Förordning (2002:144) om ikraftträdande av vissa lagar med anledning av ikraftträdandet av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan

SFS nr
2002:144
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2002-04-04

Regeringen föreskriver att följande lagar skall träda i kraft
den 1 juni 2002:

Justitiedepartementet

1. lagen (2001:57) om ändring i rättegångsbalken

2. lagen (2001:58) om ändring i lagen (1946:819) om upptagande
av ed för rättighets tillvaratagande i utlandet

3. lagen (2001:59) om ändring i passlagen (1978:302)

4. lagen (2001:884) om ändring i revisorslagen (2001:883)

Utrikesdepartementet

1. lagen (2001:60) om ändring i utlänningslagen (1989:529)

2. lagen (2001:61) om ändring i lagen (1990:515) om
auktorisation av handelskamrar

Socialdepartementet

1. lagen (2001:64) om ändring i lagen (1998:531) om
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

2. lagen (2001:66) om ändring i socialförsäkringslagen
(1999:799)

Utbildningsdepartementet

lagen (2001:67) om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Näringsdepartementet

1. lagen (2001:63) om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring

2. lagen (2001:65) om ändring i lagen (1999:678) om
utstationering av arbetstagare