Förordning (2002:242) om ersättning enligt lagen (1977:266) om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

SFS nr
2002:242
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-04-25

Regeringen föreskriver att ersättning enligt lagen (1977:266)
om statlig ersättning vid ideell skada m.m. beslutas och
betalas ut av Kammarkollegiet.