Förordning (2002:380) om tillämpning av konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet i förhållandet mellan Sverige och Bosnien-Hercegovina

SFS nr
2002:380
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-05-30

1 § Konventionen den 30 mars 1978 mellan Sverige och
Jugoslavien rörande social trygghet och överenskommelsen av
samma dag om tillämpning av konventionen skall gälla som
förordning här i landet i förhållandet mellan Sverige och
Bosnien-Hercegovina. Konventionen och överenskommelsen om
tillämpning av konventionen har publicerats som bilagor till
förordningen (1978:798) om tillämpning av en konvention mellan
Sverige och Jugoslavien rörande social trygghet.

2 § Vid tillämpning av artiklarna 5, 8, 24 och 25 i
konventionen skall Riksförsäkringsverket vara behörig svensk
myndighet.

3 § Med högsta förvaltningsmyndighet enligt artikel 31 i
konventionen avses i Bosnien-Hercegovina Civil- och
kommunikationsministeriet.

Övergångsbestämmelser

2002:380

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 23
maj 1992.