Förordning (2002:703) om försöksverksamhet vid handläggning av administrativa ärenden i kammarrätt

SFS nr
2002:703
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2002-06-27

1 § Försöksverksamheten enligt denna förordning avser
handläggning av administrativa ärenden i kammarrätt.

2 § Försöksverksamheten skall bedrivas vid Kammarrätten i
Göteborg och Kammarrätten i Sundsvall.

Förordningen gäller i stället för 30 § första stycket 1-6 och
andra och tredje styckena förordningen (1996:380) med
kammarrättsinstruktion.

3 § Presidenten avgör ensam sådana administrativa ärenden som
avses i 30 § första stycket 1-6 förordningen (1996:380) med
kammarrättsinstruktion.

4 § Innan ärenden som avses i 30 § första stycket 1-6
förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion avgörs skall
presidenten höra kollegiet.

5 § Presidenten får hänskjuta ärenden som avses i 30 § första
stycket 1-6 förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion
till kollegiet.