Förordning (2002:733) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2003

SFS nr
2002:733
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2002-09-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:756

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
2003 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktor
2002 1,050
2003 1,061
Förordning (2002:756).