Förordning (2002:950) om ränta på studielån för år 2003

SFS nr
2002:950
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2002-11-28

Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på
studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen
(1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395) skall vara 3,2 procent för år
2003.