Lag (2003:1067) om särskild bestämmelse om bostadsbidrag

SFS nr
2003:1067
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-12-04
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1290

Bostadsbidrag enligt socialförsäkringsbalken lämnas med
följande avvikelse.

Vid beräkning av den bidragsgrundande inkomsten enligt
97 kap. 2 och 13 §§ socialförsäkringsbalken ska
studiebidrag enligt studiestödslagen (1999:1395) ingå med
80 procent. Lag (2010:1290).