Förordning (2003:1082) om statens utlåningsränta och statens avkastningsränta under budgetåret 2004

SFS nr
2003:1082
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2003-11-27

Regeringen föreskriver att statens utlåningsränta och statens
avkastningsränta under budgetåret 2004 skall vara 4,97
procent.