Förordning (2003:634) om balanstal för år 2004

SFS nr
2003:634
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2003-10-30

Regeringen fastställer balanstalet enligt 1 kap. 5 a § lagen
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 1,0105 för år
2004.