Förordning (2003:881) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2005 års taxering i vissa fall

SFS nr
2003:881
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2003-11-20

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) för sådana skattskyldiga som avses i punkt 2 av
övergångsbestämmelserna till lagen (2003:825) om ändring i
inkomstskattelagen, den nedre skiktgränsen till 294 600 kronor
och den övre skiktgränsen till 445 600 kronor vid 2005 års
taxering.

Av 65 kap. 5 § inkomstskattelagen framgår att den nedre
respektive den övre skiktgränsen i andra fall är 291 800 kronor
respektive 441 300 kronor vid 2005 års taxering.