Tillkännagivande (2004:1) av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS nr
2004:1
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2003-12-30

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för
perioden den 1 januari-30 juni 2004 är 3,0 procent.