Förordning (2004:1379) med bemyndigande för Försäkringskassan att meddela föreskrifter om tidpunkt för utbetalning av vissa livräntor

SFS nr
2004:1379
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2004-12-22

Försäkringskassan får meddela föreskrifter om tidpunkt för
utbetalning av sådana livräntor som anges i 1 § i den upphävda
kungörelsen (1967:922) angående utbetalning av ersättning
enligt lagen den 14 maj 1954 (nr 243) om yrkesskadeförsäkring,
m.m.