Förordning (2004:27) om avtal mellan Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som härrör från luftfartyg i internationell trafik

SFS nr
2004:27
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2004-02-05

Regeringen föreskriver att lagen (2003:759) om avtal mellan
Sverige och Hong Kong SAR beträffande skatt på inkomst som
härrör från luftfartyg i internationell trafik skall träda i
kraft den 1 mars 2004.

Avtalet trädde i kraft den 31 december 2003.