Tillkännagivande (2004:636) i fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn

SFS nr
2004:636
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2004-06-17

Den i Haag den 25 oktober 1980 dagtecknade konventionen om de
civila aspekterna på internationella bortföranden av barn har
för Sveriges del trätt i kraft den 1 juni 1989. Konventionens
engelska och franska texter har tillsammans med en svensk
översättning publicerats i Sveriges internationella
överenskommelser (SÖ 1989:7).

Konventionen är från och med den 1 augusti 2004 i kraft i
förhållande till följande stater.

Stat Dag för konventionens Förklaringar och reservationer
ikraftträdande för
staten i fråga i
förhållande till
Sverige

Amerikas
förenta stater 1989-06-01 I enlighet med artikel 24
har Amerikas förenta stater
reserverat sig mot att
franska får användas i
ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Amerikas förenta stater
inte vara förpliktat att bära
några kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt
som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Amerikas förenta staters
rättshjälpssystem.

Argentina 1991-06-01 –

Australien 1989-06-01 I enlighet med artikel 40
skall konventionen gälla
endast på fastlandet och
i Tasmanien.

Bahamas 1995-01-01 –

Belgien 1999-05-01 –

Belize 1991-04-01 I enlighet med artikel 24
har Belize reserverat sig
mot att franska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Belize inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt
som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Belizes rättshjälpssystem.

Bosnien-
Hercegovina 1991-12-01 –

Brasilien 2002-09-01 I enlighet med artikel 24
har Brasilien reserverat sig
för att utländska dokument
bifogade till rättsärenden
måste åtföljas av översättning
till portugisiska utförd av
auktoriserad translator.

Burkina Faso 1993-12-01 –

Chile 1995-01-01 –

Colombia 2002-09-01 –

Costa Rica 2002-09-01 –

Cypern 1995-10-01 –

Danmark 1991-07-01 Konventionen skall inte
tillämpas i fråga om Färöarna
och Grönland.

I enlighet med artikel 24
har Danmark reserverat sig
mot att franska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Danmark inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt
som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Danmarks rättshjälpssystem.

Ecuador 1993-12-01 –

Estland 2002-09-01 I enlighet med artikel 24
har Estland förklarat att
endast engelska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar.

I enlighet med artikel 26
skall Estland inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt
som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Estlands rättshjälpssystem.

Finland 1994-08-01 I enlighet med artikel 24
har Finland reserverat sig
mot att franska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Finland inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt
som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Finlands rättshjälpssystem.

Frankrike 1989-06-01 I enlighet med artikel 24
har Frankrike reserverat sig
mot att engelska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Frankrike inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de sätt
som anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Frankrikes rättshjälpssystem.

Grekland 1993-06-01 I enlighet med artikel 24
har Grekland reserverat sig
mot att franska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Grekland inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Greklands
rättshjälpssystem.

Guatemala 2004-08-01 I enlighet med artikel 24
har Guatemala reserverat sig
mot att franska får användas
i ansökningar, meddelanden
eller andra handlingar som
sänds till dess
centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Guatemala inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Guatemalas
rättshjälpssystem.

Honduras 1995-01-01 I enlighet med artikel 26
skall Honduras inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Honduras
rättshjälpssystem.

Irland 1991-10-01 –

Island 1997-05-01 I enlighet med artikel 24
har Island reserverat sig
mot att franska får
användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till
dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Island inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Islands
rättshjälpssystem.

Israel 1991-12-01 I enlighet med artikel 26
skall Israel inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Israels
rättshjälpssystem.

Italien 1995-05-01 –

Kanada 1989-06-01 I enlighet med artikel 26
skall Kanada inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Kanadas
rättshjälpssystem.

Kina 1997-09-01 I enlighet med artikel 26
(avser endast skall Hong Kong inte vara
Hong Kong) förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Hong Kongs
rättshjälpssystem.

Kina (avser 1999-03-01 –
endast Macau)

Kroatien 1991-12-01 –

Lettland 2002-09-01 I enlighet med artikel 24
har Lettland förklarat att
endast engelska får
användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar.

Litauen 2004-08-01 I enlighet med artikel 24
har Litauen förklarat att
endast engelska får
användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar.

Luxemburg 1989-06-01 I enlighet med artikel 26
skall Luxemburg inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Luxemburgs
rättshjälpssystem.

Makedonien 1991-12-01 –

Malta 2004-08-01 –

Mauritius 1993-12-01 I enlighet med artikel 26
skall Mauritius inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Mauritius
rättshjälpssystem.

Mexico 1992-08-01 –

Monaco 1993-12-01 I enlighet med artikel 26
skall Monaco inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Monacos
rättshjälpssystem.

Nederländerna 1990-09-01 Konventionen skall inte
tillämpas i fråga om
Nederländska Antillerna
och Aruba.

I enlighet med artikel 26
skall Nederländerna inte
vara förpliktat att bära
några kostnader som avses
i artikelns andra stycke
och som har uppkommit på
de sätt som anges i
artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa kostnader
kan täckas genom
Nederländernas
rättshjälpssystem.

Nicaragua 2002-09-01 –

Norge 1989-06-01 I enlighet med artikel 24
har Norge reserverat sig
mot att franska får
användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till
dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Norge inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Norges
rättshjälpssystem.

Nya Zeeland 1992-08-01 I enlighet med artikel 24
har Nya Zeeland reserverat
sig mot att franska får
användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till
dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Nya Zeeland inte
vara förpliktat att bära
några kostnader som avses
i artikelns andra stycke
och som har uppkommit på
de sätt som anges i
artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa
kostnader kan täckas
genom Nya Zeelands
rättshjälpssystem.

Panama 1995-01-01 I enlighet med artikel 26
skall Panama inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Panamas
rättshjälpssystem.

Paraguay 2002-09-01 –

Peru 2004-08-01 –

Polen 1993-12-01 I enlighet med artikel 26
skall Polen inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Polens
rättshjälpssystem.

Portugal 1989-06-01 –

Rumänien 1993-12-01 –

Saint Kitts 1995-01-01 I enlighet med artikel 26
och Nevis skall Saint Kitts och
Nevis inte vara förpliktat
att bära några kostnader
som avses i artikelns
andra stycke och som har
uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Saint Kitts och Nevis
rättshjälpssystem.

Schweiz 1989-06-01 –

Slovakien 2001-02-01 I enlighet med artikel 26
skall Slovakien inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke
och som har uppkommit på
de sätt som anges i
artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa
kostnader kan täckas
genom Slovakiens
rättshjälpssystem.

Slovenien 1995-01-01 –

Spanien 1989-06-01 –

Sri Lanka 2004-08-01 I enlighet med artikel 24
har Sri Lanka förklarat
att endast engelska får
användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar.

I enlighet med artikel 26
skall Sri Lanka inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke
och som har uppkommit på
de sätt som anges i
artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa
kostnader kan täckas
genom Sri Lankas
rättshjälpssystem.

Statsförbundet 1991-12-01 –
Serbien och
Montenegro

Storbritannien 1989-06-01 Enligt artikel 26
och skall Storbritannien och
Nordirland Nordirland inte vara
förpliktat att bära
några kostnader som
avses i artikelns andra
stycke och som har
uppkommit på de sätt som
anges i artikelns tredje
stycke utom såvitt dessa
kostnader kan täckas genom
Storbritanniens och
Nordirlands
rättshjälpssystem.

Konventionen skall från
och med den 1 september
1991 tillämpas även i
förhållande till Isle of Man.

Sydafrika 1998-01-01 I enlighet med artikel 24
har Sydafrika reserverat
sig mot att franska får
användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar som sänds till
dess centralmyndighet.

I enlighet med artikel 26
skall Sydafrika inte vara
förpliktat att bära
kostnader som avses i
artikelns andra stycke
och som har uppkommit på
de sätt som anges i
artikelns tredje stycke
utom såvitt dessa
kostnader kan täckas
genom Sydafrikas
rättshjälpssystem.

Thailand 2004-08-01 I enlighet med artikel 24
har Thailand förklarat
att endast engelska får
användas i ansökningar,
meddelanden eller andra
handlingar.

Tjeckien 1998-03-01 I enlighet med artikel 26
skall Tjeckien inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke
och som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Tjeckiens
rättshjälpssystem.

Turkiet 2000-08-01 I enlighet med artikel 26
skall Turkiet inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Turkiets
rättshjälpssystem.

Tyskland 1990-12-01 I enlighet med artikel 26
skall Tyskland inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke
och som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Tysklands
rättshjälpssystem.

Tyskland förutsätter att
ansökningar från andra
stater normalt skall
åtföljas av en
översättning till tyska.

Ungern 1990-07-01 –

Uruguay 2002-09-01 –

Venezuela 1997-01-01 I enlighet med artikel 26
skall Venezuela inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Venezuelas
rättshjälpssystem.

Zimbabwe 1998-01-01 I enlighet med artikel 26
skall Zimbabwe inte vara
förpliktat att bära några
kostnader som avses i
artikelns andra stycke och
som har uppkommit på de
sätt som anges i artikelns
tredje stycke utom såvitt
dessa kostnader kan täckas
genom Zimbabwes
rättshjälpssystem.

Österrike 1989-06-01 –

Detta tillkännagivande ersätter tillkännagivandet (2002:706) i
fråga om konventionen den 25 oktober 1980 om de civila
aspekterna på internationella bortföranden av barn. Det är
föranlett av att Sverige har godkänt anslutningar av Guatemala,
Litauen, Malta, Peru, Sri Lanka och Thailand samt att
konventionen har fortsatt giltighet beträffande Statsförbundet
Serbien och Montenegro.