Riksbankens föreskrifter (2004:724) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

SFS nr
2004:724
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2004-08-18

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två
tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall
ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 § Med anledning av Kungliga Slottets i Stockholm 250-års
jubileum skall minnesmynt med nominella värden av två tusen och
två hundra kronor ges ut.

2 § Minnesmynt med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar
guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar och ha en
vikt av 12 gram samt en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den
nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara
högst 12 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall ha följande prägling.

På framsidan Stockholms slott, med årtalen 1754-2004 under
slottet, samt som omskrift medsols ”KUNGLIGA • SLOTTET •
STOCKHOLM” och nedtill ”250 ÅR” omgivet av till vänster ”E” som
anger myntningsorten och till höger ”H” som är
begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

På frånsidan avbildas en detalj ur Stockholms karta med Gamla
stan i fokus där Kungliga slottet är markerat med Nordstjärnan.
Över kartbilden ligger två nycklar. Till vänster på kartbilden
står det ”2000” och därunder ”KRONOR”.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar
silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram
och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten
får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmynt med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan Stockholms slott, med årtalen 1754-2004 under
slottet, samt som omskrift medsols ”KUNGLIGA • SLOTTET •
STOCKHOLM” och nedtill ”250 ÅR” omgivet av till vänster ”E” som
anger myntningsorten och till höger ”H” som är
begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

På frånsidan avbildas en detalj ur Stockholms karta med Gamla
stan i fokus där Kungliga slottet är markerat med Nordstjärnan.
Över kartbilden ligger två nycklar. Till vänster på kartbilden
står det ”200” och därunder ”KRONOR”.

Randen skall vara slät.