Lag (2005:1115) om upphävande av vissa av Riksskatteverkets föreskrifter

SFS nr
2005:1115
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2005-12-08

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande föreskrifter
från Riksskatteverket skall upphöra att gälla vid utgången av
år 2005:

1. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1993:5) rörande
handläggning av ärenden enligt lagen (1993:672) om
skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus,

2. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1996:17) om
handläggningen av ärenden enligt lagen (1996:725) om
skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus,

3. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1997:12) om det
centrala skatteregistrets innehåll enligt skatteregisterlagen
(1980:343),

4. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 1999:31) om
beskattningsmyndighet för utomlands bosatta med sjöinkomst, och

5. Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2001:10) om skyldighet
att lämna kontrolluppgift enligt 3 kap. 63 § första stycket
lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter.