Förordning (2005:714) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2006

SFS nr
2005:714
Departement/myndighet
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2005-09-29

Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall
användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för
2006 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Inkomstår Uppräkningsfaktor

2005 1,032

2006 1,045