Försäkringskassans föreskrifter (2005:889) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag

SFS nr
2005:889
Departement/myndighet
Försäkringskassan
Utfärdad
2005-11-18

Försäkringskassan föreskriver med stöd av 1 § förordningen
(1979:321) om ändring av vissa underhållsbidrag att de
underhållsbidrag som avses i lagen (1966:680) om ändring av
vissa underhållsbidrag inte skall höjas från och med den 1
februari 2006.