Förordning (2006:1409) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2007

SFS nr
2006:1409
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2006-12-07

Regeringen föreskriver att den ränta som skall betalas på lån
till hemutrustning enligt 16 § första stycket förordningen
(1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa
andra utlänningar skall vara 4,55 procent för år 2007.