Lag (2006:671) med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten

SFS nr
2006:671
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2006-06-08

1 § Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag
eller annan författning beträffande kronofogdemyndighet,
kronofogdemyndigheten, kronofogdemyndigheter,
kronofogdemyndighet i viss region eller exekutionsväsendet
skall från och med den 1 juli 2006 i stället tillämpas på
Kronofogdemyndigheten.

2 § Mål och ärenden som enligt lag eller annan författning
handläggs av en kronofogdemyndighet skall från och med den 1
juli 2006 handläggas av Kronofogdemyndigheten.

En ansökan eller annan handling eller uppgift som en viss dag
har lämnats till en kronofogdemyndighet skall samma dag anses
ha kommit in till Kronofogdemyndigheten.