Tillkännagivande (2006:977) till lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar

SFS nr
2006:977
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2006-06-14

Nedan anges internationella överenskommelser som kan omfattas
av tilllämpningen av följande bestämmelser i lagen (2003:1174)
om vissa former av internationellt samarbete i
brottsutredningar.

Kontrollerade leveranser

13 §

I följande överenskommelser finns bestämmelser om villkor för
användning av uppgifter som en svensk myndighet fått eller
överlämnat i ett ärende om kontrollerad leverans:

1. artikel 126-129 i konventionen av den 19 juni 1990 om
tillämpning av Schengenavtalet av den 14 juni 1985
(Schengenkonventionen, SÖ 1998:49),

2. artikel 19.7 och 25 i konventionen av den 18 december 1997
om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar
(Neapel II-konventionen, SÖ 2001:3), och

3. artikel 23 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens
medlemsstater (konventionstexten finns publicerad i prop.
2004/05:144).

14 §

I följande överenskommelser finns bestämmelser om skadestånd:

1. artikel 19.5 och 19.6 i konventionen av den 18 december 1997
om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar
(Neapel II-konventionen, SÖ 2001:3), och

2. artikel 16 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens
medlemsstater (konventionstexten finns publicerad i prop.
2004/05:144).

Användning av skyddsidentitet

16 §

I följande överenskommelser finns bestämmelser om villkor för
användning av uppgifter som en svensk myndighet fått eller
överlämnat i ett ärende om brottsutredning med användning av
skyddsidentitet:

1. artikel 19.7 och 25 i konventionen av den 18 december 1997
om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar
(Neapel II-konventionen, SÖ 2001:3), och

2. artikel 23 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens
medlemsstater (konventionstexten finns publicerad i prop.
2004/05:144).

17 §

I följande överenskommelser finns bestämmelser om skadestånd:

1. artikel 19.5 och 19.6 i konventionen av den 18 december 1997
om ömsesidigt bistånd och samarbete mellan tullförvaltningar
(Neapel II-konventionen, SÖ 2001:3), och

2. artikel 16 i konventionen av den 29 maj 2000 om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens
medlemsstater (konventionstexten finns publicerad i prop.
2004/05:144).