Förordning (2007:1023) om inkomstbasbelopp för år 2008

SFS nr
2007:1023
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2007-11-22

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 1 kap. 6 §
lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 48 000
kronor för år 2008.