Förordning (2007:1336) om ränta på studielån för 2008

SFS nr
2007:1336
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2007-12-13

Regeringen föreskriver att den ränta som ska betalas på
studielån enligt 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen
(1999:1395) respektive 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
jämförd med punkten 1 i övergångsbestämmelserna till
studiestödslagen (1999:1395) ska vara 2,1 procent för 2008.