Riksbankens föreskrifter (2007:1472) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

SFS nr
2007:1472
Departement/myndighet
Riksbanken
Utfärdad
2007-10-26

Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 §
lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två
tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall
ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 § Med anledning av 150-årsminnet av Selma Lagerlöfs födelse
skall minnesmynt med nominella värden av två tusen och två
hundra kronor ges ut.

2 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar
guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en
vikt på 12 gram och en diameter på 26 mm. Avvikelser från den
nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara
högst 12 gram.

3 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan finns en bild av Selma Lagerlöf vars förlaga är
ett foto, hämtat från hennes födelsegård Mårbacka. Texten
”SELMA LAGERLÖF 1858-1940” står i den övre kanten. I nedre
kanten finns riksbankschefens initialer (”SI”), årtalet ”2008”,
”SVERIGE”, valören ”2000KR”, samt första bokstaven i
myntningsorten (”E”). Formgivarens initialer (”JH”) står under
bilden av Selma Lagerlöf.

På frånsidan avbildas en solros som symboliserar Selma
Lagerlöfs naturintresse. I övre kanten står citatet ”Denna
jordens grundval heter rättfärdighet”, hämtat från novellen ”De
fågelfrie” ur samlingen ”Osynliga länkar” från 1894.
Formgivarens initialer (”JH”) står under solrosen.

Randen skall vara slät.

4 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar
silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt på 27,03 gram
och en diameter på 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten
får vid en uppvägning av ett hundra mynt vara högst 27 gram.

5 § Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor
skall ha följande prägel.

På framsidan finns en bild av Selma Lagerlöf vars förlaga är
ett foto, hämtat från hennes födelsegård Mårbacka. Texten
”SELMA LAGERLÖF 1858-1940” står i den övre kanten. I nedre
kanten finns riksbankschefens initialer (”SI”), årtalet ”2008”,
”SVERIGE”, valören ”200KR”, samt första bokstaven i
myntningsorten (”E”). Formgivarens initialer (JH”) står under
bilden av Selma Lagerlöf.

På frånsidan finns en bild av flygande gäss och i kanten till
vänster citatet ”Freden är för riket detsamma, som sundhet är
för kroppen”. Det är hämtat från novellen ”Monarkmötet” som
ingår i samlingen ”Troll och människor” från 1915. Formgivarens
initialer (”JH”) står under bilden av gäss.

Randen skall vara slät.