Förordning (2007:939) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2009 års taxering

SFS nr
2007:939
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2007-11-22

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen
(1999:1229) den nedre skiktgränsen till 328 800 kronor och den
övre skiktgränsen till 495 000 kronor vid 2009 års taxering.