Förordning (2007:995) om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2008

SFS nr
2007:995
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2007-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1381
Upphävd
2008-01-01

1 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 10 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi energiskatten och koldioxidskatten på
bränslen till följande belopp för år 2008.

KN-nr Slag av bränsle Skattebelopp

Energiskatt Koldioxidskatt Summa skatt
1. 2710 11 31, Bensin som
2710 11 41, uppfyller
2710 11 45 krav för
eller
2710 11 49

a) miljöklass 1
– motorbensin 2 kr 95 öre 2 kr 20 öre 5 kr 15 öre
per liter per liter per liter

– alkylatbensin 1 kr 32 öre 2 kr 20 öre 3 kr 52 öre
per liter per liter per liter

b) miljöklass 2 2 kr 98 öre 2 kr 20 öre 5 kr 18 öre
per liter per liter per liter

2. 2710 11 31, Annan bensin 3 kr 68 öre 2 kr 20 öre 5 kr 88 öre
2710 11 51 än som avses per liter per liter per liter
eller under 1
2710 11 59

3. 2710 19 21, Eldningsolja,
2710 19 25, dieselbrännolja,
2710 19 41- fotogen, m.m.
2710 19 49 som
eller
2710 19 61-
2710 19 69

a) har försetts 764 kr 2 712 kr 3 476 kr
med märk- och per m³ per m³ per m³
färgämnen eller
ger mindre än
85 volymprocent
destillat vid
350°C,

b) inte har
försetts med
märk- och
färgämnen och
ger minst 85
volymprocent
destillat vid
350°C, tillhörig
miljöklass 1 1 077 kr 2 712 kr 3 789 kr
per m³ per m³ per m³

miljöklass 2 1 330 kr 2 712 kr 4 042 kr
per m³ per m³ per m³

miljöklass 3 1 663 kr 2 712 kr 4 375 kr
eller per m³ per m³ per m³
inte tillhör
någon
miljöklass

4. 2711 12 11- Gasol som
2711 19 00 används för

a) drift av 0 kr per 1 404 kr per 1 404 kr per
motordrivet 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
fordon,
fartyg eller
luftfartyg

b) annat 150 kr per 2 853 kr per 3 003 kr per
ändamål än 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
som avses
under a

5. 2711 11 00, Naturgas som
2711 21 00 används för

a) drift av 0 kr per 1 154 kr per 1 154 kr per
motordrivet 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³
fordon,
fartyg eller
luftfartyg

b) annat 247 kr per 2 031 kr per 2 278 kr per
ändamål än 1 000 m³ 1 000 m³ 1 000 m³
som avses
under a

6. 2701, 2702 Kol och koks 325 kr per 2 360 kr per 2 685 kr per
eller 2704 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

2 § Regeringen fastställer enligt 2 kap. 4 a § lagen
(1994:1776) om skatt på energi att för fossilt kol i
hushållsavfall ska för år 2008 energiskatt betalas med 155
kronor per 1 000 kilogram fossilt kol och koldioxidskatt med 3
489 kronor per 1 000 kilogram fossilt kol.

3 § Regeringen fastställer enligt 11 kap. 3 § lagen (1994:1776)
om skatt på energi att energiskatten för år 2008 ska utgöra

1. 0,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i
industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid
yrkesmässig växthusodling,

2. 20,8 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som
avses under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap.
4 § lagen om skatt på energi, och

3. 27,0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas
i övriga fall.