Tillkännagivande (2008:796) av staters tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner

SFS nr
2008:796
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2008-10-09
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:304
Upphävd
2013-05-31

Den i Haag den 29 maj 1993 antagna konventionen om skydd av
barn och samarbete vid internationella adoptioner trädde för
Sveriges del i kraft den 1 september 1997. Konventionens
engelska och franska texter, liksom en svensk översättning av
konventionstexten, har publicerats i Sveriges internationella
överenskommelser (SÖ 1996:54). Samma texter finns intagna som
bilaga till lagen (1997:191) med anledning av Sveriges
tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete
vid internationella adoptioner.

Konventionen har tillträtts av följande stater.

Stat Dag för Förklaringar
konventionens
ikraftträdande
för staten i
fråga

Albanien 2001-01-01

Amerikas förenta
stater 2008-04-01 Amerikas förenta stater
har avgett en förklaring
i enlighet med artikel
22.2

Andorra 1997-05-01 Andorra har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 22.4

Armenien 2007-06-01 Armenien har avgett
förklaringar i enlighet
med artiklarna 22.4 och
25

Australien 1998-12-01 Australien har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 45 att
konventionen ska omfatta
alla territoriella
enheter i landet

Australien har också
avgett förklaringar i
enlighet med artiklarna
22.4 och 25

Azerbajdzjan 2004-10-01 Azerbajdzjan har avgett
förklaringar i enlighet
med artiklarna 22.4 och
25

Belgien 2005-09-01 Belgien har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 22.4

Belize 2006-04-01

Bolivia 2002-07-01

Brasilien 1999-07-01 Brasilien har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 22.4

Bulgarien 2002-09-01 Bulgarien har avgett
förklaringar i enlighet
med artiklarna 22.4 och
25

Burkina Faso 1996-05-01 Burkina Faso har avgett
en förklaring i enlighet
med artikel 22.4

Burundi 1999-02-01

Chile 1999-11-01

Colombia 1998-11-01 Colombia har avgett
förklaringar i enlighet
med artiklarna 22.2 och
22.4

Costa Rica 1996-02-01

Cypern 1995-06-01

Danmark 1997-11-01 Danmark har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 45 att
konventionen inte ska
omfatta Grönland

Danmark har också avgett
förklaringar i enlighet
med artiklarna 22.4 och
25

Dominikanska
republiken 2007-03-01

Ecuador 1996-01-01

El Salvador 1999-03-01 El Salvador har avgett
en förklaring i enlighet
med artikel 22.4

Estland 2002-06-01

Filippinerna 1996-11-01

Finland 1997-07-01

Frankrike 1998-10-01 Frankrike har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 45 att
konventionen ska omfatta
hela Frankrikes
territorium med undantag
för utomeuropeiska
territorier

Frankrike har också
avgett förklaringar i
enlighet med artiklarna
22.4 och 25

Georgien 1999-08-01

Guatemala 2003-03-01

Guinea 2004-02-01

Indien 2003-10-01

Island 2000-05-01

Israel 1999-06-01

Italien 2000-05-01 Italien har avgett
förklaringar i enlighet
med artiklarna 22.2 och
25

Kambodja 2007-08-01

Kanada 1997-04-01 Kanada har avgett
förklaringar i enlighet
med artikel 45 att
konventionen ska omfatta:

1997-04-01 British Columbia,
Manitoba, New Brunswick,
Prince Edward Island och
Saskatchewan

1997-11-01 Alberta

1998-08-01 Yukon Territory

1999-10-01 Nova Scotia

1999-12-01 Ontario

2000-04-01 Northwest Territories

2001-09-01 Nunavut

2003-12-01 Newfoundland och Labrador

2006-02-01 Quebec

Kanada har också avgett
förklaringar i enlighet
med artikel 22.2
avseende New Brunswick,
Prince Edward Island,
Saskatchewan, Yukon
Territory, Nova Scotia,
Ontario, Nunavut,
Newfoundland och Labrador,
förklaringar i enlighet
med artikel 22.4 avseende
British Columbia och
Quebec samt en förklaring
i enlighet med artikel 25
avseende Quebec

Kenya 2007-06-01

Kina 2006-01-01 Kina har avgett
förklaringar i enlighet
med artiklarna 22.4 och
25

Kuba 2007-06-01

Lettland 2002-12-01

Litauen 1998-08-01

Luxemburg 2002-11-01 Luxemburg har avgett
förklaringar i enlighet
med artiklarna 22.4 och
25

Madagaskar 2004-09-01

Mali 2006-09-01

Malta 2005-02-01

Mauritius 1999-01-01

Mexiko 1995-05-01 Mexiko har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 22.2

Moldavien 1998-08-01

Monaco 1999-10-01

Mongoliet 2000-08-01

Nederländerna 1998-10-01

Norge 1998-01-01 Norge har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 22.1 och
22.4

Nya Zeeland 1999-01-01

Panama 2000-01-01 Panama har avgett
förklaringar i enlighet
med artiklarna 22.4 och
25

Paraguay 1998-09-01

Peru 1996-01-01

Polen 1995-10-01 Polen har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 22.4

Portugal 2004-07-01 Portugal har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 22.4

Rumänien 1995-05-01

San Marino 2005-02-01

Schweiz 2003-01-01 Schweiz har avgett en
förklaring i enlighet
med artiklarna 22.1 och
25

Seychellerna 2008-10-01

Slovakien 2001-10-01

Slovenien 2002-05-01

Spanien 1995-11-01 Spanien har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 22.1

Sri Lanka 1995-05-01

Storbritannien
och Nordirland 2003-06-01 Storbritannien och
Nordirland har avgett
förklaringar i
enlighet med artikel
45 att konventionen
ska omfatta:

2003-06-01 England, Wales,
Skottland och
Nordirland

2003-11-01 Isle of Man

Storbritannien och
Nordirland har också,
för egen del och
avseende Isle of Man,
avgett en förklaring
i enlighet med artikel
25

Sverige 1997-09-01 Sverige har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 22.4

Sydafrika 2003-12-01

Thailand 2004-08-01

Tjeckien 2000-06-01

Turkiet 2004-09-01

Tyskland 2002-03-01 Tyskland har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 22.1

Ungern 2005-08-01 Ungern har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 22.4

Uruguay 2004-04-01

Venezuela 1997-05-01 Venezuela har avgett
förklaringar i enlighet
med artiklarna 22 och
25

Vitryssland 2003-11-01 Vitryssland har avgett
en förklaring i enlighet
med artikel 22.1

Österrike 1999-09-01 Österrike har avgett en
förklaring i enlighet
med artikel 22.4