Förordning (2009:292) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2009/10

SFS nr
2009:292
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2009-04-08

Regeringen föreskriver enligt 9 § lagen (1984:1049) om
beredskapslagring av olja och kol att följande andelar av
basmängderna för vissa lagringsbränslen ska lagras under
lagringsåret 2009/10.

Varuslag Procentandel av
basmängden

Motorbensin 25

Fotogen 25

Dieselbrännolja/eldningsolja 1 25

Övriga eldningsoljor 25