Statistik Överprövning – Jurister & Företag

logo_pms_600x72px

Statistik & fakta om överprövningar av offentlig upphandling

Vi vet hur erfaren och framgångsrik juristen, byrån, myndigheten eller företaget är på överprövning av offentlig upphandling.
I webbtjänsten på Upphandlingsfakta.se, som vårt systerföretag tillhandahåller,  kan du snabbt och enkelt se hur många överprövningsmål som en jurist, byrå, myndighet eller ett företag har varit inblandade i sedan januari 2012, samt hur många av dessa mål de har vunnit respektive förlorat eller som har skrivits av. Du kan enkelt söka efter en specifik jurist, byrå, myndighet eller ett specifikt företag. Du kan också använda någon av våra två tabeller. Den ena tabellen rangordnar jurister, byråer, myndigheter och företag utifrån antal mål som de förekommer i. I den andra tabellen sker rangordningen istället utifrån hur många procent av målen som vunnits. En förutsättning för att förekomma i denna tabell är att ett minimum av antal mål har uppnåtts. Tabellerna över jurister och byråer är uppdelade i två delar utifrån huruvida juristen eller byrån har företrätt leverantör eller myndighet.

För varje jurist, byrå, myndighet och företag finns en förteckning över samtliga överprövningsmål som denne förekommer i med länk till domen i PDF-format.

Webbtjänsten innehåller också översiktlig information om totalt antal överprövningsmål och genomsnittligt utfall, uppdelat utifrån om man biträtts av ombud eller inte.

Statistiken på jurister omfattar alla personer som varit ombud i överprövningsmål, oavsett om denne är advokat, jurist, upphandlare eller något annat.

Statistiken på byråer omfattar alla juristbyråer och advokatbyråer som har varit ombud i överprövningsmål.

All statistik baseras på uppgifter ur samtliga överprövningsmål, vilka vi fått ut från domstolarna.

Det här kan du göra i vår webbtjänst på Upphandlingsfakta.se:

• Läsa samtliga domar och slutliga beslut som gäller överprövning av offentlig upphandling och som har meddelats sedan 1 januari 2012.

• Snabbt hitta en lämplig jurist och byrå för ert uppdrag. Du får en överblick över vilka jurister och byråer som har störst erfarenhet av överprövning av offentlig upphandling, samt hur de presterat historiskt sett.

• Sök på en specifik jurist eller byrå. Du kan snabbt se hur erfaren en specifik jurist eller byrå är på överprövning av offentlig upphandling, samt hur juristen eller byrån har presterat historiskt sett.

• Få en snabb överblick över vilka myndigheter som är framgångsrika respektive mindre framgångsrika på att försvara sina tilldelningsbeslut vid överprövning, samt vilka myndigheter som har flest överprövningar mot sig.

• Sök på en specifik myndighet. Du kan snabbt se hur framgångsrik en specifik myndighet är på att försvara sina tilldelningsbeslut och hur många överprövningar som myndigheten har haft mot sig.

• Få en snabb överblick över vilka företag som är framgångsrika på att överpröva upphandlingar, samt vilka företag som överprövar mest.

• Sök på ett specifikt företag. Du kan snabbt se hur ofta ett specifikt företag överprövar och hur ofta de får rätt.

Exempel på hur statistiken presenteras

Tabell över myndigheter
Sorterat med flest antal mål först.

Placering Företagsnamn Org.nr Antal mål % Vunna % Avskrivna % Förlorade
1 Kommun 1 20XXXX-XXXX 349 57.4 % 10.9 % 31.7 %
2 Landsting 1 23XXXX-XXXX 342 61.1 % 22.5 % 16.4 %
3 Kommun 2 20XXXX-XXXX 300 52.7 % 20.6 % 26.7 %
4 Företaget 1 55XXXX-XXXX 256 73 % 9.4 % 17.6 %
5 Lansting 2 22XXXX-XXXX 201 74.6 % 18.9 % 6.5 %

Tjänsten används online genom inloggningsuppgifter som skickas till din e-postaadress.

Vill du veta mer eller beställa?
Kontakta oss på info@rendahlgroup.se eller tel 08-716 62 00.