Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 41

Court
Arbetsdomstolen
Reference
AD 2019 nr 41
Domsnummer
2019-41
Målnummer
A-15-2019
Avgörandedatum
2019-08-21
Rubrik
Målet gällde skadestånd. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Elektrikerförbundet

mot

Föreningen Installatörsföretagen (för ej talan).

Målet gällde skadestånd. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2019-08-21, målnummer A-15-2019

Ledamot: Sören Öman

Rättssekreterare: Peter Edin