Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 43

Court
Arbetsdomstolen
Reference
AD 2019 nr 43
Domsnummer
2019-43
Målnummer
A-78-2019
Avgörandedatum
2019-09-04
Rubrik
Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Svenska Målareförbundet

mot

Nobelius Måleri AB.

Målet gällde kollektivavtalsbrott m.m. Domen innebar att kärandens talan bifölls på grund av att svaranden underlåtit att följa ett föreläggande att avge svaromål.

Dom 2019-09-04, målnummer A-78-2019

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Sofia Rasmusson