Arbetsdomstolen referat AD 2019 nr 45

Court
Arbetsdomstolen
Reference
AD 2019 nr 45
Domsnummer
2019-45
Målnummer
A-14-2019
Avgörandedatum
2019-09-25
Rubrik
Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Livsmedelsarbetareförbundet

mot

Livsmedelsföretagen (för ej talan) och Heart Invest AB.

Målet gällde lönefordran m.m. Domen innebar stadfästelse av förlikning.

Dom 2019-09-25, målnummer A-14-2019

Ledamot: Jonas Malmberg

Rättssekreterare: Jonas Eklund